Księgarnia internetowa    /    Wydawnictwa naukowe    /    Silesia Antiqua t. 51
Silesia Antiqua t. 51

Silesia Antiqua t. 51

opr. Krzysztof Demidziuk

CENA:

45.00 PLN

Wydawnictwa wysyłamy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia

WYDAWNICTWO:
Muzeum Miejskie Wrocławia
WYMIARY:
24 x 17 cm
ISBN:
ISSN0080-9594
STRONY:
328
OKŁADKA:
miękka
JĘZYK:
polski
OPIS:
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Vratislav Janák, Antonín Přichystal (Opawa, Brno):
Surovinová základna broušené industrie kultury s lineární keramikou v českém a polském Horním Slezsku
The raw material base of polished industry of the linear pottery culture in the Czech and Polish Upper Silesia. Summary
Andrzej Mierzwiński (Wrocław):
Przyczynki do opowieści o krzemieniach
Beiträge zu einer Erzählung von Feuersteine. Zusammenfassung
Magdalena Konczewska, Paweł Konczewski, Maksym Mackiewicz, Bartosz Myślecki (Wrocław):
Rynek w Świdnicy w świetle badań archeologicznych z lat 2010–2012
Der Ring in Schweidnitz im Lichte der Untersuchungen in den Jahren 2010–2012.
Zusammenfassung
Dagmara Adamska, Wacław Pogorzelski (Wrocław, Głogów):
Średniowieczne poczucie humoru – wokół interpretacji głogowskiej pokrywki
Humor in der mittelalterlichen Stadt – zur Deutung des Deckels aus Glogau. Zusammenfassung
Daniel Gazda (Warszawa):
Zamek Karpień, historia i archeologia (stan badań do roku 2013)
Burg Karpień, Geschichte und Archäologie (Forschungsstand bis 2013). Zusammenfassung
Beata Miazga, Paweł Milejski (Wrocław):
Halerz z głową św. Andrzeja – hybryda wrocławskiego halerza Rempla z legnickim Peterhallerem?
Ein Heller mit dem Andreaskopf – Zwittermünze vom Breslauer Rempel-Heller
und dem Liegnitzer Peterhaller? Zusammenfassung

MUZEA I OCHRONA ZABYTKÓW

Legnica:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy za lata 2014–2015 (Tomasz Stolarczyk)
Wrocław:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia za lata 2014–2015 (Katarzyna Ślipko-Jastrzębska)
Wystawa Kryminalny Wrocław (Maciej Trzciński)
Zgorzelec:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu w dziedzinie archeologii za lata 2014–2015 (Małgorzata Zysnarska)
Z Lubiąża do Głogowa (Monika Żerdzińska)
Zabytek archeologiczny jako przedmiot ochrony prawnej – studium prawnoporównawcze (Maciej Trzciński)

ODKRYCIA I BADANIA
Bielawa Dolna, pow. zgorzelecki (Paweł Konczewski, Paweł Zawadzki)
Bierkowice, pow. kłodzki (Jarosław Bronowicki)
Cigacice, pow. zielonogórski (Krzysztof Demidziuk)
Dankowice, pow. głogowski (Sylwia Rodak)
Dobrzejowice, pow. głogowski (Sylwia Rodak)
Kąty Wrocławskie, pow. wrocławski (Lubomír Šebela)
Kletno, pow. kłodzki (Jarosław Bronowicki)
Kruszyn, pow. bolesławiecki (Tomasz Kołomański)
Raczyce, pow. ząbkowicki (Stefan Łęczycki)
Raczyce, pow. ząbkowicki (Piotr Gunia)
Witostowice, pow. ząbkowicki (Paweł Samborski, Maksym Mackiewicz, Bartosz Myślecki)

HISTORIA ARCHEOLOGII

Jubileusz 70-tych urodzin Wilhelma Gremplera (Krzysztof Demidziuk)

ARCHIWALIA

Katalog znalezisk materiału antropologicznego Juliusa Zimmermanna (Krzysztof Demidziuk)

NEKROLOGI

Irena Lasak
Juliusz Ziomecki


Wskazówki dla Autorów
Hinweise für Authoren
Guide for authors
© Muzeum Miejskie Wrocławia, 2012.
Wszelkie prawa zastrzeżone.