Księgarnia internetowa    /    Wydawnictwa naukowe    /    Ludzie ognia. Opowieść o starożytnym żelazie
Ludzie ognia. Opowieść o starożytnym żelazie

Ludzie ognia. Opowieść o starożytnym żelazie

opr. Paweł Madera, Katarzyna Mikosz

CENA:

9.50 PLN

Wydawnictwa wysyłamy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia

WYDAWNICTWO:
Muzeum Miejskie Wrocławia
WYMIARY:
21 x 21 cm
ISBN:
978-83-65464-30-9
STRONY:
36
OKŁADKA:
miękka
JĘZYK:
polski
OPIS:
Co roku Muzeum Archeologiczne (Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) organizuje na terenie Arsenału Miejskiego imprezę plenerową o charakterze edukacyjnym- LUDZIE OGNIA. W ciągu dwóch dni jej trwania rekonstruktorzy demonstrują szereg rzemiosł opierających się na wykorzystaniu ognia, które funkcjonowały w epoce starożytnej. Reprezentowane jest tutaj hutnictwo żelaza, odlewnictwo brązu, kowalstwo, złotnictwo, paciorkarstwo, garncarstwo, a nawet solowarstwo.Wśród wymienionych specjalności szczególna rola przypadała w przeszłości hutnictwu żelaza. Umiejętność uzyskiwania tego metalu z miejscowych rud była bowiem warunkiem rozwoju gospodarczego i siły militarnej społeczności ludzkich. Przy tym zupełnie nieznanym faktem jest to, że obszar Dolnego Śląska, wraz z rejonem Wrocławia oraz tereny Opolszczyzny stanowiły w pierwszych wiekach naszej ery jeden z najważniejszych regionów produkcji żelaza w Europie barbarzyńskiej. W nawiązaniu do tej działalności produkcyjnej, od początku osią programową imprezy jest prezentacja wytopu żelaza stosowaną wówczas metodą dymarską. Pokaz obejmuje etap prażenia rudy, budowy pieca dymarskiego, właściwy proces dymarski oraz wstępną obróbkę uzyskanej łupki żelaznej.
Oprócz obserwacji pracy „wysokotemperaturowych” warsztatów rzemieślniczych publiczność ma
możliwość poznania stroju, uzbrojenia i wielu innych aspektów życia codziennego z jednej strony ludności kultury przeworskiej – ówczesnych mieszkańców Śląska, z drugiej rzymskich legionistów, z którymi mogło dochodzić do utarczek w czasie tzw. wojen markomańskich. Organizatorzy dbają również o prezentację poza praktycznych przejawów wykorzystania ognia w rodzaju pokazu Wielkiego Świdra Ogniowego, Bursztynowego Fireshow, czy też w ramach widowisk teatralnych.
© Muzeum Miejskie Wrocławia, 2012.
Wszelkie prawa zastrzeżone.