Księgarnia internetowa    /    Wydawnictwa naukowe    /    Silesia Antiqua tom 49
Silesia Antiqua tom 49

Silesia Antiqua tom 49

opr. pod red.Krzysztof Demidziuk, Katarzyna Ślipko Jastrzębska

CENA:

40.00 PLN

Wydawnictwa wysyłamy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia

WYDAWNICTWO:
Muzeum Miejskie Wrocławia
WYMIARY:
ISBN:
PL ISSN0080-9594
STRONY:
330
OKŁADKA:
miękka
JĘZYK:
polski
OPIS:
ARTYKUŁY

Maciej Ehlert, Bernadeta Kufel-Diakowska (Wrocław): Wykorzystanie surowców krzemiennych przez społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na osadach w Strzelinie 16
Sylwia Siemianowska (Wrocław): Uniwersalność naczyń wczesnośredniowiecznych. Uwagi z perspektywy studiów nad ceramiką z Obiszowa
Sylwia Rodak (Wrocław): Średniowieczne podkowy z Niemczy, pow. dzierżoniowski odkryte w latach 1970-1972
Ewelina J. Kowalczyk, Sylwia Siemianowska (Wrocław): Późnośredniowieczne figurki ceramiczne z „Dworu na Wodzie” w Będkowicach, pow. wrocławski
Magdalena Konczewska, Paweł Konczewski (Wrocław): Skarb groszy praskich z Oleśnicy
Włodzimierz Dudziński, Maciej Trzciński (Wrocław): Domniemany hełm z okresu średniowiecza w świetle interdyscyplinarnej ekspertyzy sądowej
Beata Miazga (Wrocław): Wyniki badań archeometrycznych nad żelaznym hełmem

ZABYTKI SPOZA ŚLĄSKA W ZBIORACH MUZEUM

Europa:
Ein bronzener Schöpfer aus Bologna im Muzeum Archeologiczne in Wrocław (Giacomo Bardelli)

MUZEA I OCHRONA ZABYTKÓW

Bytom:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za rok 2012
(Marian Pawliński)
Głogów:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego w zakresie archeologii za rok 2012 (Magdalena Świderska)
Legnica:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy za rok 2012 (Tomasz Stolarczyk)
Środa Śląska:
Sprawozdanie z działalności archeologicznej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej w roku 2012 (Grzegorz Borowski)
Wrocław:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia za rok 2012 (Katarzyna Ślipko-Jastrzębska)
Wystawa „Człowiek spotyka psa” (Tomasz Borkowski)
Zgorzelec:
Sprawozdanie Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu w dziedzinie archeologii w roku 2012 (Małgorzata Zysnarska)

ODKRYCIA I BADANIA

Domasław, pow. wrocławski (Lidia Kamyszek, Leszek Żygadło)
Księginice, pow. wrocławski (Radosław Jarysz)
Marcinkowice, pow. oławski (Marcin Bohr)
Ozorzyce, pow. wrocławski (Stefan Łęczycki)
Wrocław (Jakub Sawicki)
Wrocław-Osobowice (Radosław Jarysz)
Wrocław-Żerniki (Lidia Kamyszek, Leszek Żygadło)
Wysoka, pow. wrocławski (Radosław Jarysz)
Wzgórza Strzelińskie (Krzysztof Fokt, Magdalena Legut-Pintal)

HISTORIA ARCHEOLOGII

Archeologiczna wizyta Wandy Sarnowskiej w przedwojennym Wrocławiu (Krzysztof Demidziuk)
Gerhard Jürgen Fock. Eine biographische Skizze mit besonderer Berücksichtigung der „schlesischen Jahre” (Tomasz Jacek Chmielewski)
Lokalne ośrodki archeologiczno-muzealne na Śląsku w dwudziestoleciu poprzedzającym proklamowanie Republiki Weimarskiej (1900-1919). Rys historyczny (Krzysztof Demidziuk)

ARCHIWALIA

Śląskie stanowiska archeologiczne z obszaru utraconego na rzecz Polski po I wojnie światowej w katalogach Juliusa Zimmermanna – dawny powiat Syców (Krzysztof Demidziuk)
Archiwalia archeologiczne sprzed 1945 roku do wczesnośredniowiecznego hutnictwa żelaza w granicach dawnego powiatu Góra (Krzysztof Demidziuk)

NEKROLOGI

Jerzy Romanow
© Muzeum Miejskie Wrocławia, 2012.
Wszelkie prawa zastrzeżone.