Księgarnia internetowa    /    Wydawnictwa naukowe    /    SILESIA ANTIQUA TOM 48
SILESIA ANTIQUA TOM 48

SILESIA ANTIQUA TOM 48

opr. pod.red. Krzysztof Demidziuk, Katarzyna Ślipko-Jastrzębska

CENA:

30.00 PLN

Wydawnictwa wysyłamy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia

WYDAWNICTWO:
Muzeum Miejskie Wrocławia
WYMIARY:
ISBN:
PL ISSN0080-9594
STRONY:
354
OKŁADKA:
miękka
JĘZYK:
polski
OPIS:
SPIS TREŚCI


Wanda Sarnowska – archeolog-muzealnik i wychowawca
(Krzysztof Demidziuk)
Wanda Sarnowska – archeolog i badacz
(Krzysztof Czarniak)
Wanda Sarnowska – popularyzatorka archeologii
(Tomasz Borkowski)
Wanda Sarnowska – redaktor i wydawca
(Katarzyna Ślipko-Jastrzębska)


ARTYKUŁY

Dagmara Łaciak (Wrocław): Nadodrzańska ceramika malowana w kontekście znalezisk osadowych
Marcin Bohr (Tomaszów Lubelski/Wrocław): Kotlina Kłodzka w okresie wpływów rzymskich i wczesnym okresie wędrówek ludów
Krystian Chrzan (Wrocław): Głos w dyskusji nad problematyką wczesnośredniowiecznych nakładek na tarczę koła garncarskiego
Artur Boguszewicz (Wrocław): Początki zamków prywatnych w Europie Środkowowschodniej


MUZEA I OCHRONA ZABYTKÓW

Bytom:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za rok 2011
(Marian Pawliński)
Głogów:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego w zakresie archeologii za rok 2011 (Magdalena Świderska)
Legnica:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy za rok 2011 (Tomasz Stolarczyk)
Środa Śląska:
Sprawozdanie z działalności archeologicznej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej w roku 2011 (Grzegorz Borowski)
Wrocław:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia za rok 2011 (Katarzyna Ślipko-Jastrzębska)
Piaszczysta przyjemność (Tomasz Borkowski)
Wystawa „Skarby Dolnego Śląska” (Krzysztof Czarniak)
Zgorzelec:
Sprawozdanie Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu w dziedzinie archeologii w roku 2011 (Małgorzata Zysnarska)

ODKRYCIA I BADANIA

Budziszów Wielki, pow. jaworski (Krzysztof Czarniak, Krystyna Lemańska-Czarniak)
Glinica, pow. głogowski (Krzysztof Czarniak)
Jordanów Śląski, pow. dzierżoniowski (Krzysztof Czarniak, Łukasz Król)
Nowina, pow. ząbkowicki (Stefan Łęczycki)
Świerczów, pow. namysłowski (Radosław Jarysz)
Wrocław-Widawa (Marcin Bohr)

HISTORIA ARCHEOLOGII

Lokalne ośrodki archeologiczne na Śląsku w XIX wieku. Rys historyczny (Krzysztof Demidziuk)
Nauczanie archeologii prahistorycznej i średniowiecznej we Wrocławiu. Tradycja i współczesność (Krzysztof Demidziuk)

ARCHIWALIA

Katalogi stanowisk Juliusa Zimmermanna do archeologii Kraju Hulczyńskiego (Krzysztof Demidziuk)
Archiwalia archeologiczne z terenu Jawora do 1945 roku (Krzysztof Demidziuk)
Archiwalia sprzed 1945 roku do archeologii polskich Sudetów – Góry Kaczawskie w Sudetach Zachodnich (Krzysztof Demidziuk)
Archiwalia archeologiczne sprzed 1945 roku do wczesnośredniowiecznego hutnictwa żelaza w granicach dawnego powiatu Lubin (Krzysztof Demidziuk)

NEKROLOGI

Lech Leciejewicz
Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

Wskazówki dla Autorów
Hinweise für Authoren
Guide for authors
© Muzeum Miejskie Wrocławia, 2012.
Wszelkie prawa zastrzeżone.