Księgarnia internetowa    /    Wydawnictwa naukowe    /    SILESIA ANTIQUA TOM 47
SILESIA ANTIQUA TOM 47

SILESIA ANTIQUA TOM 47

opr. red. Krzysztof Demidziuk

CENA:

25.00 PLN

Wydawnictwa wysyłamy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia

WYDAWNICTWO:
Muzeum Miejskie Wrocławia
WYMIARY:
ISBN:
PL ISSN0080-9594
STRONY:
300
OKŁADKA:
miękka
JĘZYK:
polski
OPIS:
SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY

Krzysztof Czarniak (Wrocław): Ślady osadnictwa kultur lendzielsko-polgarskiej i jordanowskiej na stanowisku 12 w Dobkowicach, pow. wrocławski
Siedlungsspuren der Lengyel-Polgar und Jordansmühler Kulturen auf dem Fdpl. 12 in Dobkowice, Kr. Breslau. Zusammenfassung
Marek Bednarek, Marek Grześkowiak (Wrocław): Osady neolityczne w Dzierżysławiach, stanowisko 10, gm. Głogówek, pow. prudnicki
Neolithische Siedlungen in Dzierżysławie, Fundplatz 10, Gemeinde Głogówek, Kr. Prudnik.
Zusammenfassung
Dalia Anna Pokutta (Göteborg), Karin Margarita Frei (København): Isotopic study of Szczepankowice Early Bronze Age barrow burial ground (southwestern Poland)
Izotopowe badania grobu z wczesnej epoki brązu w Szczepankowicach (południowo-zachodnia Polska). Streszczenie
Dawid Sych (Wrocław): Badania makro- i mikrośladów na grotach strzał ze stanowiska Wrocław-Widawa 17
Untersuchungen von Grob- und Feinspuren an den Pfeilspitzen vom Fundplatz Wrocław- Widawa 17. Zusammenfassung
Martin Schönfelder (Mainz): Ein etruskisches Bronzebecken aus Bolkowice, pow. jaworski, woj. dolnośląskie
Etruska misa brązowa z Bolkowic, pow. jaworski, woj. dolnośląskie. Streszczenie
Magdalena Konczewska (Wrocław): Wyroby skórzane odkryte przy ul. Szewskiej 40-42 i pl. Uniwersyteckim 16-22 we Wrocławiu
Lederfunde von der Szewska-Straße 40-42 und dem Uniwersytecki-Platz 16-22 in Breslau. Zusammenfassung

ZABYTKI SPOZA ŚLĄSKA W ZBIORACH MUZEUM

Europa:
Siekierki kamienne z osiedla palafitowego w Szwajcarii (Krzysztof Czarniak)
Steinbeile aus einer Pfahlsiedlung in der Schweiz. Zusammenfassung


MUZEA I OCHRONA ZABYTKÓW

Bytom:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za rok 2010
(Marian Pawliński)
Głogów:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego w zakresie archeologii za rok 2010 (Magdalena Świderska)
Legnica:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy za lata 2008-2010 (Tomasz Stolarczyk)
Środa Śląska:
Sprawozdanie z działalności archeologicznej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej w 2010 roku (Grzegorz Borowski)
Wrocław:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia za rok 2010 (Katarzyna Ślipko-Jastrzębska)
Wystawa „Świat w naszym muzeum” (Katarzyna Ślipko-Jastrzębska)
„Wrocław przedlokacyjny (X w. – lata 20. XIII w.)” – część 1 projektu: „Trójwymiarowa komputerowa rekonstrukcja tysiącletnich przemian przestrzenno-architektonicznych Wrocławia” (Paweł Madera)
Zgorzelec:
Sprawozdanie z działalności archeologicznej Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu w roku 2010 (Małgorzata Zysnarska)

ODKRYCIA I BADANIA

Błotnica, pow. strzeliński (Krzysztof Czarniak)
Bronów, pow. świdnicki (Paweł Konczewski)
Chociwel, pow. strzeliński (Krzysztof Czarniak)
Domasław, pow. wrocławski (Krzysztof Czarniak)
Niedów – Zawidów, pow. zgorzelecki (Małgorzata Zysnarska, Piotr Zubrzycki)
Sławęcice, pow. górowski (Krzysztof Czarniak)
Wrocław (Monika Gross)
Wrocław, Stare Miasto (Tomasz Borkowski, Piotr Jarysz)
Wrocław-Żerniki (Ewa Dreczko, Marta Mozgała)

HISTORIA ARCHEOLOGII

Pierwsze odkrycia i badania archeologiczne na Śląsku. Rys historyczny (XIV-XVIII W.) (Krzysztof Demidziuk)
ARCHIWALIA

Archiwalia archeologiczne z terenu Kłodzka do 1945 roku (Krzysztof Demidziuk)
Rękopis katalogu monet Muzeum Archeologicznego przy Królewskim Uniwersytecie we Wrocławiu z roku 1872 (Urszula Bończuk-Dawidziuk)
© Muzeum Miejskie Wrocławia, 2012.
Wszelkie prawa zastrzeżone.