Księgarnia internetowa    /    Wydawnictwa naukowe    /    Silesia Antiqua, tom 45
Silesia Antiqua, tom 45

Silesia Antiqua, tom 45

opr.

CENA:

15.00 PLN

Wydawnictwa wysyłamy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia

WYDAWNICTWO:
Wrocław 2009
WYMIARY:
ISBN:
0080-9594
STRONY:
0
OKŁADKA:
miękka
JĘZYK:
polski
OPIS:
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY
Krzysztof Czarniak (Wrocław): Wyniki badań weryfikacyjnych osad kultury lendzielskiej i pucharów lejkowatych na stanowisku 6 w Zarzycy, pow. strzeliński, w 2007 roku
Magdalena Chmielewska (Wrocław): Naczynia „ostrodenne” grupy białowickiej kultury łużyckiej na terenie Polski
Katarzyna Ibragimow (Wrocław): Cmentarzysko kultury przeworskiej w Sobocisku, pow. oławski, woj. dolnośląskie, stanowisko 8, w świetle źródeł archeologicznych z lat 1926-1943
Analiza kości ptasich z grobu nr 9 z cmentarzyska w Sobocisku, pow. oławski, stanowisko 8 (Joanna Zych)
Artur Boguszewicz (Wrocław): Kwestia waloryzacji przestrzeni w trakcie wyboru miejsca pod budowę zamku
Grzegorz Borowski, Robert Szwed (Środa Śląska, Wrocław): Materiały z pracowni garncarskiej z końca XV i początku XVI w. z ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej

ZABYTKI SPOZA ŚLĄSKA W ZBIORACH MUZEUM

Europa:
Prowincjonalnorzymski (?) nóż ogrodniczy z Innsbrucku w Tyrolu (Krzysztof Demidziuk, Bartosz Kontny)

MUZEA I OCHRONA ZABYTKÓW

Bytom:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za lata 2007-2008 (Marian Pawliński)
Głogów:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego w zakresie archeologii za 2008 rok (Magdalena Świderska)
Jelenia Góra:
Sprawozdanie Działu Archeologiczno-Historycznego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze za rok 2008 (Tomasz Miszczyk)
Środa Śląska:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej w dziedzinie archeologii za rok 2008 (Grzegorz Borowski)
Wrocław:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia za rok 2008 (Katarzyna Ślipko-Jastrzębska)
Działalność popularyzatorsko-edukacyjna Muzeum Miejskiego Wrocławia na grodzie wczesnośredniowiecznym we Wrocławiu-Partynicach (Monika Gross)
Badania archeologiczne na stanowisku z II wojny światowej w miejscowości Kamień, gm. Długołęka, pow. wrocławski (Monika Gross)
Ekspertyzy sądowe w archeologii (Radosław Jarysz, Maciej Trzciński)

ODKRYCIA I BADANIA
Czerwony Dworek, pow. jeleniogórski (Stanisław Firszt)
Gniewków, pow. świdnicki (Sylwia Rodak)
Jelenia Góra (Stanisław Firszt)
Jezierzyce Małe, pow. strzeliński (Jarosław Bronowicki)
Legnica (Stanisław Firszt)
Maciejowiec, pow. lwówecki (Jarosław Bronowicki, Mirosław Masojć)
Miłków, pow. jeleniogórski (Stanisław Firszt)
Morzyszów, pow. kłodzki (Jarosław Bronowicki)
Pęciszów, pow. trzebnicki (Aleksander Jędrzejczyk)
Piotrowice Polskie, pow. ząbkowicki (Jarosław Bronowicki, Andrzej Kosicki)
Radłowice, pow. oławski (Jarosław Bronowicki)
Rębiszów, pow. lwówecki (Stanisław Firszt)
Strzelin (Radosław Jarysz)
Śliwice, pow. wrocławski (Krzysztof Czarniak, Krzysztof Fokt)
Świebodzice, pow. świdnicki (Stanisław Firszt)
Tłumaczów, pow. kłodzki (Jarosław Bronowicki)
Wrocław (Robert Szwed)
Zarzyca, pow. strzeliński (Joanna Chudziak, Krzysztof Czarniak, Lech Marek)

HISTORIA ARCHEOLOGII
Krzemienne zabytki rugijskie w zbiorach Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze (Ewa Przechrzta)
Materiały kultury kurhanów wschodniolitewskich w kolekcjach muzeów dolnośląskich.
Zabytki z cmentarzyska w okolicy Smorgoni (Krzysztof Demidziuk, Bartosz Kontny)

ARCHIWALIA
Katalog stanowisk Juliusa Zimmermanna do archeologii opolskiego okręgu rejencyjnego (Krzysztof Demidziuk)
© Muzeum Miejskie Wrocławia, 2012.
Wszelkie prawa zastrzeżone.